Struktur Kepemimpinan

DEKAN

Prof. Dr. Achmad Paturusi, M.Kes AIFO


Facebook-f


Twitter


Linkedin

PEMBANTU DEKAN 1

Dr. Mesak A.S.F Rambitan, M.Kes AIFO


Facebook-f


Twitter


Linkedin

PEMBANTU DEKAN II

Dr. Ellen B. Lomboan, M.Kes AIFO


Facebook-f


Twitter


Linkedin

PEMBANTU DEKAN III

Drs. Maxie M.L Moleong, M.Kes AIFO


Facebook-f


Twitter


Linkedin